Exceptarea Companiei ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA R.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Adresant: Cristina-Mădălina Prună

Text întrebare