Implementarea Directivei Europene (UE)2016/1164 a Consiliului din 21 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne

Adresant: Dumitru Mihalescul

Text întrebare