Soluții cu privire la distrugerile culturilor și victimele umane ale înmulțirii execesive ale populației de mistreți

Adresant: Corneliu Olar

Text întrebare