Remedierea degradării trecerii la nivel cu calea ferată a liniei CF Făgăraş - Sibiu, la traversarea DJ 105 Voila - Cincşor - Cincu

Adresant: Mara Mareş

Text întrebare

Text răspuns