Situaţia unor imobile aflate în domeniul privat al statului.

Adresant: Dénes Seres

Text întrebare