Discriminarea realizată prin salarizarea kinetoterapeuţilor cu salarii de bază mai mici decât ale altor categorii de prestatori de servicii medicale care au răspunderi şi criterii de perfomanţă similare sau mai mici

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare

Text răspuns