Respectarea prevederilor Legii 22/2018, conform cărora emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic , în banda de frecvenţe radio 174-230MHz continuă până la data de 31 decembrie 2019

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare