Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru acceptarea și integrarea copiilor cu dizabilități și a celor care provin din comunități vulnerabile

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare

Text răspuns