Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

Adresant: Silviu Dehelean

Text întrebare