Precizări privind atragerea de fonduri europene pentru susţinera învăţâmântului dual,profesional şi tehnic

Adresant: Florin-Claudiu Roman

Text întrebare

Text răspuns