Stadiul îndeplinirii obiectivelor, provocărilor şi direcţiilor de acţiune în privinţa politicilor de incliziune socială în comunităţile rurale marginalizate, conform Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020)

Adresant: Angel Tîlvăr

Text întrebare