Soluţionarea contestaţiei comunei Lugaşu de Jos, la cererea de finanţare, ID 141991- Dezvoltarea integrată a comunităţilor marginalizate din com. Lugaşu de Jos, jud. Bihor

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare