Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016.

Adresant: Eugen Tomac

Text întrebare