Situaţia unor anumite obiective construite sau reabilitate din fonduri europene în municipiul Botoşani

Adresant: Mihai-Cătălin Botez

Text întrebare

Text răspuns