Care este poziţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cu privire la creşterea nivelului de protecţie şi stimularea dezvoltării serviciilor şi produselor de artă populară

Adresant: Elvira Şarapatin

Text întrebare

Text răspuns