Completarea Memorandumului din 15 martie 2018 prin care a fost adoptat un model de acord-cadru de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze investiţii pe terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR), şi instituţii publice (entităţile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi ale Administraţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare), pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare

Adresant: Florinel Stancu

Text întrebare