Măsurile întreprinse pentru transparentizarea rectificării bugetare

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns