Reânfiinţarea Dpartamentului pentru minorităţi din cadrul Ministerului Culturii

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare