Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11011A privind gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizaţiei Uniunea Bulgarilor din Banat - România în perioada 2011-2020.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare