Necesitatea organizării de consfătuiri ale cadrelor didactice în contextul adoptării unor acte cu caracter normativ

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare