Oportunitatea organizării de campanii de comunicare pentru infromarea şi conştientizarea familiilor copiilor care se află în comunităţi vulnerabile cu privire la importanţa consilierii psihopedagogice pentru reducerea abandonului şcolar

Adresant: Daniela Oteşanu

Text întrebare