Numărul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi peste hotare şi numărul estimativ al cetăţenilor români fără acte de identitate

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns