Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României.

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare