Care este concepţia noului Minstru al Educaţiei Naţionale privind asigurarea exercitării reale a dreptului la învăţământ în limba maternă

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns