Armonizarea legislaţiei din România cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

Adresant: Rozália-Ibolya Biró

Text întrebare