Sentinţe definitive şi irevocabile nepuse în aplicare.

Adresant: Iulian Bulai

Text întrebare