Stadiul obiectivelor de investiţii derulate de către UAT Rona de Sus - jud. Maramureş prin FEADR măsura 7.2

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare