Sesiszarea unor probleme cu privire la înlocuirea nejustificată a personalului didactic între clase la nivelul Şcolii gimnaziale "Traian" Municipul Craiova

Adresant: Nicolae Giugea

Text întrebare

Text răspuns