Soluţionarea inechităţilor salariale din sistemul de învăţământ

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare

Text răspuns