Unele prevederi din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (prevederi privind notarea posesiei în cartea funciară la cerere), sunt interpretate diferit de către Direcţia de Publicitate Imobiliară

Adresant: Vlad-Emanuel Duruş

Text întrebare