Transparentizarea procedurilor privind atribirea terenurilor afalte în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

Adresant: Nicolae Giugea

Text întrebare

Text răspuns