Informare privind strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome

Adresant: Petre-Florin Manole

Text întrebare