Combaterea formelor agresive de cancer în România

Adresant: Ioan Dîrzu