Încălcarea art.44 din Constituţia României şi art.1, Protocolul adiţional nr.1 la CEDO şi ale art. 556, alin.(2) Cod civil

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare

Text răspuns