Procesul de avizare şi punere în funcţiune a Obiectivului "Amenajare piste pentru biciclete în mun.Arad", aprobat prin HCLM 314/2011 cu modificările ulterioare.

Adresant: Sergiu Cosmin Vlad

Text întrebare