Necesitatea creşterii transparenţei în cadrul administraţiei publice locale

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare