Spre informare - lipsa valorificării prin concesiune a unor suprafeţe

Adresant: Nicolae Giugea

Text întrebare

Text răspuns