Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizaţiei Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în perioada 2011-2016 şi legalitatea sistării alocării de fonduri în perioada 2017-2020.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare