Investiţii în dotarea cu mijloace moderne a şcolilor din mediul rural

Adresant: Angel Tîlvăr

Text întrebare