Îndeplinirea obiectivelor propuse prin direcţiile de acţiune / planuri de acţiune specifice Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor rome

Adresant: Mihăiţă Vîrză

Text întrebare