Situaţia patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist.

Adresant: István-János Antal

Text întrebare