Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România în perioada 2011-2020.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare