Includerea pentru indemnizație a persoanelor care cumulează funcția de administrator cu calitatea de asociat unic, fără să aibă încheiat și contract de muncă cu societatea

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare

Text răspuns