Normele privind înregistrarea/autorizarea unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.

Adresant: Sándor Bende

Text întrebare