Pe ce temei legal se iniţiază comsarea unor clase

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns