Acte normative cu dispoziţii contradictorii în materie de stare civilă

Adresant: Mihai-Cătălin Botez

Text întrebare