Unele prevederi ale actualelor normative rutiere se cuvin simplificate

Adresant: Emil-Marius Paşcan

Text întrebare