Stadiul legilor pentru modificarea cadrului legislativ în vederea implementării, la nivel naţional, a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

Adresant: Rozália-Ibolya Biró

Text întrebare