Fotografia vieţii evreieşti din România.

Adresant: Silviu Vexler

Text întrebare