Soluționarea neclarităților din Lista B.4.1 din Anexa 22 a noului contract - cadru pentru acordarea îngrijirilor medicale în anul 2018

Adresant: Petru Movilă

Text întrebare